MUNKAIDŐKERET KALAUZ

Segédlet a munkaidőkerettel kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazásához

Rendelje meg most!

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ

Első fejezet

 • Bevezető gondolatok

Második fejezet – Munkaidő alapozás

 • Munkaidő
 • Előkészítő és befejező tevékenység
 • Munkanap
 • Hét
 • Napi munkaidő
 • Beosztás szerinti napi munkaidő
 • Beosztás szerinti heti munkaidő
 • Heti pihenőnap
 • Heti pihenőidő
 • Szabadnap vagy kiegyenlítő nap
 • Éjszakai munka
 • Munkarend 
 • Általános munkarend
  • Általánostól eltérő munkarend
 • Munkaidő beosztás
 • Munkáltatói tevékenység
  • Megszakítás nélküli munkáltatói tevékenység
  • Többműszakos munkáltatói tevékenység
  • Idényjellegű munkáltatói tevékenység
  • Készenléti jellegű munkakör

Harmadik fejezet - Munkaidőkeretben történő foglalkoztatás előnyei, hátrányai

 • Munkaidőkeret lehetséges előnyei
  • Rugalmas munkaidő gazdálkodás eszköze
  • Pihenőnap helyett pihenőidő alkalmazása
  • Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés pótlékainak optimalizálása.
 • Munkaidőkeret lehetséges hátrányai
  • Adminisztráció esetleges növekedése
  • Munkavállalói elégedetlenség a kezdeti időkben

Negyedik fejezet - Munkaidőkeret bevezetését megelőző munkáltatói eljárás

 • Kinek nem érdemes a munkaidőkeret alkalmazásán gondolkodni?
 • Kinek érdemes a munkaidőkeret alkalmazásán gondolkodni?
 • A munkaidőkeret bevezetésének folyamata
  • A tevékenységhez igazodó lehetséges munkaidőkeretek
  • Kontraktuális akadályok és a változást támogató munkaszerződések
  • Munkaügyi dokumentumok előkészítése
  • Munkaidőkeret törvényes működtetésért felelős személyek kijelölése
  • Bérelszámolást végzők felkészítése
  • Munkavállalók tájékoztatása

 Ötödik fejezet - Munkaidőkeret alkalmazásának technikai szabályai 

 • A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő megállapításának módja
 • A kieső idők (távollétek) és a teljesítendő munkaidő egymáshoz való viszonya
 • A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő és a beosztástól eltérő, heti pihenőnapra elrendelt munkaidő egymáshoz való viszonya
 • Heti pihenőnap kiadása munkaszüneti napon
 • Pihenőnap vs. pihenőidő
 • Hogyan kell eljárni, ha „félidőben” új munkavállaló kerül a munkáltatóhoz?
 • Hogyan kell eljárni, ha „félidőben” vagyis a munkaidőkeret lejárta előtt a munkavállaló munkaviszonya megszűnik?
 • Módosítható-e a már kihirdetett munkaidőkeret?

Hatodik fejezet - Az egyenlőtlen munkaidő Beosztás szabályai az egyes munkáltatói tevékenységek tükrében

 • Munkajogi alapelvek és a munkaidő szervezés gyakorlata
  • Tájékoztatási kötelezettség
  • A rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye
  • Jóhiszeműség és tisztesség követelménye
  • Méltányos mérlegelés elve
 • Szenzitív munkavállalói csoportokra vonatkozó különös beosztási szabályok
  • Fiatal munkavállaló
  • Várandós munkavállaló a gyermek hároméves koráig
  • Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló
  • a gyermek három-, ill. négyéves koráig
  • Egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállaló
  • Mi az, ami tilos, és mi az, amihez a munkavállaló hozzájárulása kell?
 • Az egyenlőtlen munkaidő beosztás általános szabályai
  • Az egyenlőtlen munkaidő beosztás szabályai a többműszakos munkáltatói tevékenység esetén
  • Az egyenlőtlen munkaidő beosztás szabályai a megszakítás nélküli munkáltatói tevékenység esetén
  • Az egyenlőtlen munkaidő beosztás szabályai az idényjellegű munkáltatói tevékenység esetén
  • Az egyenlőtlen munkaidő beosztás szabályai készenléti jellegű munkakör esetén
  • Az egyenlőtlen munkaidő beosztás szabályai a rendeltetése folytán vasárnap és munkaszüneti napon is üzemelő munkáltató vagy munkakör esetén

Hetedik fejezet - A munkaidő nyilvántartás vezetésének szabályai 

 • A munkaidő nyilvántartással kapcsolatos tételes jogi szabályozás
 • A munkaidő nyilvántartással kapcsolatos munkaügyi ellenőrzési gyakorlat
  • Munkáltatói felelősség elve
  • Munkavégzés helyén követelménye
  • Ellenőrizhetőség elve
  • Hitelesség elve
  • Naprakész nyilvántartás elve
  • Teljesség elve

Nyolcadik fejezet - Bérszámfejtési szempontok a munkaidőkeret alkalmazása kapcsán

 • Elszámolás órabéres munkavállaló esetén
  • Az alapbér elszámolása órabér esetén
  • Pótlékok elszámolása órabér esetén
  • Munkaszüneti nap elszámolása órabér esetén
 • Elszámolás havibéres munkavállaló esetén
  • Az alapbér elszámolása havibér esetén
  • Pótlékok elszámolása havibér esetén
  • Munkaszüneti nap elszámolása havibér esetén
 • Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés ellentételezése pótlékkal
  • Tételes elszámolás
  • Átalány alapján történő elszámolás
 • Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés ellentételezése szabadidővel
 • Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés ellentételezése pótlék és pihenőnap (pihenőidő) kombinációjával
 • Munkabérről adandó elszámolás

Bírósági határozatok

Felhasznált irodalom

Rövidítések