Posts Tagged ‘változás’

A munkavédelmi törvény 2020. január 1-től hatályos fontosabb változásai

Posted on: február 7th, 2020 by kalauzadmin

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Mvt.) 2020. január 1-től hatályos változások a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett, rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmére vonatkozó, valamint az adatok védelmére vonatkozó Európai Uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálják.

Vegyi és rákkeltő anyagok nyilvántartása, bejelentés

Ennek keretében 2020. január 1-től a munkáltató köteles nyilvántartást vezetni külön a veszélyes anyagok munkahelyi expozíciója és külön a rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciója kapcsán. A nyilvántartás tartalmazza:

a)munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,

b)az expozíciót okozó rákkeltő anyag nevét,

c)a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét,

d)az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

A nyilvántartást az érintett munkavállalók munkaviszonyának megszűnését követő 10 évig, ha a munkavállaló munkahelyén rákkeltő hatású anyagoknak van kitéve, 50 évig kell megőrizni.

A nyilvántartáson felül a jogszabályban meghatározott rákkeltővel végzett tevékenység kapcsán minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére bejelentést kell tenni.

Munkavédelmi bírság összege

2019 december 31-ig hatályos Mvt. szerint a kiszabható munkavédelmi bírság összege 50.000,- Ft-tól 10.000.000,- Ft-ig terjedhetett. Idén január 1-től a kiszabható munkavédelmi bírság összege 100.000,- Ft-tól 20.000.000,- Ft-ig terjedhet, továbbá a munkavédelmi hatóság – közigazgatási bírságként – helyszíni bírságot is kiszabhat.

Munkavédelmi szaktevékenységet végzők nyilvántartása és a kötelező továbbképzése

Az Mvt. szerint a kormányrendelet fogja szabályozni a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartását és kötelező továbbképzésük szabályait.

Eddig ilyen hatósági nyilvántartás nem volt és a kötelező továbbképzés sem volt szabályozva.