ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 13. cikk (1) bekezdésében rögzített tájékoztatás a megrendelők természetes személy képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséről az alábbi linkről tölthető le:

Adatkezelési tájékoztató letöltése